գոյ

գոյ

Dasnabedian 1995: 426

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,3 8,3 Acrostiche 6,16
être

freq: 3


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳՈՅ — (ի, ից.) NBH 1 0569 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ὥν, οὗσα, ὅν ens; qui, quae, quod est ens, existens Որ գոյ իրօք. գոյակ. է. էակ. որ էն. աստուած. եւ Ամենայն ինչ նովաւ գոյացեալ. եւ Գոլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԱԳԱՒՈՐԱԶԳԻ — (գոյ, գեաց.) NBH 1 0789 Chronological Sequence: Early classical, 12c ԹԱԳԱՒՈՐԱԶԱՐՄ ԹԱԳԱՒՈՐԱԶԳԻ, գոյ, գեաց. Տ. ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՆ. *Ուր էր թագաւորազարմ իշխան ոմն՝ դուքս կոչեցեալ, փեսայ գոլով թագաւորին. Ժող. հռոմկլ.: *Ոչ զոք ʼի թագաւորազգեաց եւ ʼի դիւցազանց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԵՐԳՈՄ — (գոյ, գոն, գուցէ.) NBH 2 0416 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ἑνείμι insum Գոլ ʼի ներքս կամ ʼի միջի. գտանիլ ʼի նմին հաստատութեամբ. բնաւորիլ. կայ. ... *Յերաժշտականումն եւ ձեւք իսկ ներգոյ, եւ դաշինք առ յեղանակս, եւ յարմարութիւն. Պղատ. օրին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՄ — I. (գոս, գոյ, գոյր, գուցէ, գոլ, գոլով.) NBH 1 0568 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ὐπάρχω, εἱμί existo, sum Բայ էական պակասաւոր, եւ այն ստէպ վարի յերրորդ դէմս. Գտանիլ կամ լինել իրօք. որ եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՉ — ( ) NBH 2 0516 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c մ. Ո՛Չ. οὑ, οὑκ, οὑχ’, οὑχί, μή non, vix, minus, minime, haud. որ եւ Չ. ռմկ. չէ՛. (լծ. թ. եօ՛գ. եւ յն. ու՛ք, ուխի՛ ). Որպէս լոկ բացասութիւն. *Ոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՉԳՈՅ — (ի, ից.) NBH 2 0575 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա.գ. τὸ μὴ ὅν, οὑκ ὅν non ens, nihil, quod non est. Անգոյ. որ ոչ գոյ. չէ. ոչինչ. եւ Չգոյութիւնն, չգոլն. ա՛ն որ չկայ. ... *Կոչէ զչգոյն իբրեւ զգոյ. Հռ. ՟Դ. 17: *Որ ի չգոյէ ի գոյ ածեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա.գ. Որոյ չիք բան, այս ինքն բանականութիւն, եւ խօսք. անասուն. ... ἅλογος irrationalis, carens ratione etverbo *Կենդանիք՝ ոմանք բանականք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԳՈՅ — (ի, ից.) NBH 1 0127 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c ա.գ. Որ ոչ գոյ. չգոյ. չեւ եղեալ. ոչինչ. որ չկայ. *Անգոյք են, որպէս եղջերուաքաղն եւ արալեզն: Ի վերայ անգոյիցն զեթէ է՞ն խնդրել պարտ է. Սահմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0269 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. ὐαλουργική (τέχνἡ vitraria ars որ եւ ԱՊԱԿԷԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ. Արուեստ գործելոյ զապակիս եւ զուլունս ապակեղէնս. ... *Ամենայն որ ապակագործութիւն է, սակս ապակւոյ գոյ եղեալ. եւ ամենայն որ սակս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊԱԿԷԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0271 Chronological Sequence: 6c Տ. ԱՊԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ. գրի եւ ԱՊԱԿԵԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ. *Է՛ արհեստ՝ որ կատարեալ է յենթակայէ միայնոյ, որպէս ապակէգործութիւն. քանզի ամենայն՝ որ ապակէգործութիւն է, սակս ապակւոյ գոյ եղեալ. եւ որ սակս ապակոյ գոյ եղեալ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԵՐԵՒԱԿԱՆ — (ի, աւ.) NBH 1 475 Chronological Sequence: 6c, 12c, 14c ա. ἁποφαντικός enunciativus Որ ինչ է բացերեւ յայտնիչ բանիւ. յայտնաբարբառ. յայտնական. յայտնաբանական, յայտարարական. վճռական. *Բացերեւական՝ ոչ ամենայն (բան), այլ՝ եւ որում ճշմարտելն կամ ստելն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.